Waarom zou je een coach inschakelen?

by Soeredj Monorath

Waarom zou je een coach inschakelen?

by Soeredj Monorath

by Soeredj Monorath

Coaching is van deze tijd en zeker voor iedereen die er behoefte aan heeft. Jezelf beter willen leren kennen, is een eerste stap om leiderschap in jouw functioneren te laten ontwikkelen. In deze tijd van stress, is het heel normaal voor (werkende) mensen om professionele hulp in te roepen. De 5 belangrijkste zaken waar de dertiger van deze tijd mee te maken heeft, zijn:

 1. Relatie
 2. Kinderen
 3. Ouders
 4. Werk
 5. Woonomgeving

Zijn deze zaken dusdanig van een stressniveau, dan heeft het een significante invloed op eenieder zijn of haar gezondheid. Vaak wordt aangegeven dat men geen aansluiting vindt op het werk om dit te kunnen bespreken en is professionele hulp een belangrijke stap.

thumps-up

Voor er coachgesprekken plaatsvinden, is het belangrijk dat er een klik is tussen de coach en de zogeheten coachee. Er moet wederzijds vertrouwen zijn, anders gaat het niet werken. Tijdens het eerste kennismakingsgesprek, is het belangrijk dat de coach uitlegt wat zijn werkwijze is. Daarna stellen coach en coachee samen de doelstellingen vast. Wat is de coachvraag? Wat wil de coachee bereiken? Dat wordt vastgelegd in een coaching overeenkomst. Zo ook het aantal keer dat er in bepaalde periode afspraken zijn. Afspraken hoeven niet persé op kantoor plaats te vinden, het kan overal, zoals een strand- of boswandeling, een workout, een diner. De mogelijkheden dienen te passen bij de coachee en de coach dient met de beste oplossingen te komen.

Tijdens de gesprekken is het aan de coachee om te bepalen wat er wordt besproken. Het is de rol van de coach om de onderwerpen te koppelen aan de coaching doelstellingen. Bij alle methoden is het allerbelangrijkste dat de coachee zelf tot het inzicht komt. Dat is meteen ook het moeilijkste aspect van ons vak: niet de oplossing aandragen voor de coachee, maar zelf laten ontdekken. HumanHabits biedt hulp op basis van “Socratisch Coachen”.

HumanHabits hanteert een ethische gedragscode in coaching: “Behandel mensen zoals zij behandeld willen worden.”

 • Respect
 • Integriteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Professionaliteit

De coachee zal altijd zelf de beslissing moeten nemen wat belangrijk is in zowel zijn privé – als in zijn professioneel bestaan. De coachee zal zelf beslissingen nemen en ook het besef hebben dat hij zelf verantwoordelijk is voor deze keuzes. Niet de coach, maar de coachee is altijd aanspreekbaar voor eigen handelen. Door gelijkwaardigheid bij coachee en coach en hun beide uniciteit, kunnen vele mogelijkheden aansluiten in het coachtraject. De coachee is altijd degene die prioriteit geniet bij het stellen van doelen en het gebruiken van middelen, de coach is de adviseur in deze.

Belangrijk in een coachtraject is om een coachee inzicht te geven, door deze stappen te doorlopen:

 1. Zelfkennis
 2. Zelfwaardering
 3. Zelfvertrouwen

Professionele Coaching heeft vele voordelen: het biedt andere perspectieven op persoonlijke uitdagingen, het helpt bij het ontwikkelen van besluitvorming vaardigheden, het versterkt de interpersoonlijke effectiviteit, en het vergroot het vertrouwen. En, de lijst eindigt hier niet. Diegene die gecoachte worden verbeteren hun productiviteit, tevredenheid over hun “work-life balance” en verwerven inzicht in relevante doelen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met HumanHabits, www.humanhabits.com.

Soeredj Monorath

Coach

 

HumanHabits legt de basis middels de volgende werkwijze:

 • Kennismaking en inventarisatie (kosteloos)
 • Het invullen van een online vragenlijst Q4 Profiles, investering hiervoor is €550,00 ex BTW
 • Het debriefen van jouw profiel; gedrag, waarden en interesses
 • Het inplannen van 5 tot 10 sessies in de agenda
 • Periode 3 tot 6 maanden
 • Investering per sessie is €500,00 ex BTW
  • Alle sessie zijn inclusief voorbereiding en evaluatie
  • Alle sessies zijn exclusief reiskosten en BTW
  • Facturatie geschied per maand
Top