Zelfkennis is de basis van onze samenwerking met de Trainer-Coach Consultant.

Als je ernaar streeft om de beste te zijn, dan willen we jou.

Zelfkennis is de basis van onze samenwerking met de Trainer-Coach Consultant.

Als je ernaar streeft om de beste te zijn, dan willen we jou.

by Soeredj Monorath
KIES EEN CARRIÈRE MET SUCCES
Dit is jouw kans om lid te worden van een gevestigd training- en coaching organisatie en samen te werken met de nieuwe leiders in het vakgebied van gedrag en communicatie, om inzicht, ervaring en echt toegevoegde waarde te ontwikkelen.

Zelfstandig ondernemer

HumanHabits werkt samen met de zelfstandig ondernemer. Je hebt al een doelgroep voor ogen die je wilt voorzien van de diensten, die voortvloeien uit jouw talenten.

Vanuit HumanHabits en Q4 Profiles certificeren wij de zelfstandig ondernemer in vier dagen op gebied van gedrag, waarden, interesses en ook het praktisch toepasbaar maken van gedrag en communicatie bij jouw doelgroep. Tevens leveren wij de producten die de zelfstandig ondernemer kan gebruiken samen met haar klanten/trainees.

De zelfstandig ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en voert haar administratie vanuit een btw-nummer, zo ook dient deze maandelijks haar aangifte in bij de Belastingdienst.

De zelfstandig ondernemer factureert rechtstreeks producten naar haar klanten/trainees en koopt haar producten in bij HumanHabits. HumanHabits genereert middels automatische incasso de lidmaatschappen van de Trainer-Coaches. Maandelijkse zal de Trainer-Coach Consultant (zelfstandig ondernemer) haar marge factureren naar HumanHabits, deze zal binnen 14 dagen betaalbaar zijn.

Als we bovenstaande punten hebben doorlopen met succes, dan ben je een Trainer-Coach Consultant van HumanHabits. Je kunt aan de slag met doorslaggevende diensten en producten voor jouw doelgroep.

Trainer-Coach Consultant

De Beroepscode van HumanHabits: 

 • is een kwaliteitstoets van de beroepsuitoefening voor de
  Trainer-Coach Consultants;
 • biedt een legitimatie van het beroeps handelen;
 • maakt voor de trainees duidelijk wat zij mogen verwachten;
 • geeft houvast, bescherming en de mogelijkheid om kritiek te uiten.

Uitgangspunten zijn:

 • de rechten van de trainees;
 • de relaties binnen en buiten de samenwerking;
 • de werkomstandigheden en de professionele standaard.

Vanuit deze uitgangspunten zijn de plichten van de Trainer-Coach Consultants geformuleerd en vertaald in duidelijke regels. Regels die bij een goede uitoefening van het vak overigens vanzelfsprekend zijn.

Regels:

 • Trainer-Coach Consultants zullen de integriteit van de trainees waarborgen;
 • Trainer-Coach Consultants zullen relaties met de trainees (en anderen) integer invullen, gebaseerd op openheid, eerlijkheid, wederzijds vertrouwen en respect;
 • Trainer-Coach Consultants zullen de standaard van hun vak hooghouden.

Doelgroepen

We bieden verschillende mogelijkheden en hulpmiddelen om je kennis te vergroten, je vaardigheden te ontwikkelen en de leiding te nemen voor jouw doelgroep. Je loopbaanontwikkeling zal nooit stoppen met HumanHabits.

Je kunt zelf bepalen welke doelgroep het beste bij je past, wij helpen je om de gedachten te ontwikkelen als het nodig blijkt te zijn.

HumanHabits werkt voor de doelgroepen Trainer-Coach en verschillende Leiderschapsstijlen. Dit is een brede doelgroep, wat wij specifiek maken voor elke Trainer-Coach Consultant waar wij mee samenwerken.

Top