Zelfkennis geeft zelfwaardering en vervolgens ontwikkel je zelfvertrouwen;

Trainer-Coach Profiel

Zelfkennis geeft zelfwaardering en vervolgens ontwikkel je zelfvertrouwen;

Trainer-Coach Profiel

by Soeredj Monorath
Het  Trainer-Coach Profiel is een toepassingsprofiel. In dit profiel krijg je specifieke informatie over jouw persoonlijke stijl in een trainer-coach omgeving. Dat kan helpen om op dit gebied meer successen te boeken. We doelen hier niet alleen op de omgang met spelers, maar ook op die met ouders, staf en anderen binnen de sportorganisatie.

Zeven stappenmodel

We staan stil bij de specifieke kwaliteiten en aandachtspunten van jouw stijl in de rol van Trainer-Coach. Hiervoor gebruiken wij het zeven stappenmodel van het Trainer-Coach proces. Vervolgens krijg je inzicht in hoe je de communicatie stijl van anderen, zoals spelers/bestuur/ouders, kunt herkennen en welke basisbehoeften relevant zijn voor een optimale prestatie.

Afstemmen van gedragsvoorkeursstijlen

Het is allesbepalend om jouw gedrag en communicatie af te stemmen op de voorkeuren van de trainee(s). Bijvoorbeeld met welke trainee ervaar je een klik? Met wie juist niet? Waar moet je op letten als je iemand traint of coacht die op jou lijkt of die heel verschillend van je is?

Het persoonlijk inzicht en voordeel van het Trainer-Coach Profiel

Het proces van trainen en coachen is opgedeeld in zeven stappen. Iedere stap vraagt om specifieke kwaliteiten. De grafiek geeft weer in welke mate je die specifieke kwaliteiten in huis hebt.

Uitleg stappen:

Stap 1: Voorbereiden
Voorbereiding op een training, wedstrijd of gesprek. Doelstelling bepalen. Gedetailleerd of in grote lijnen. Informatie inwinnen over spelers, tegenstanders of gesprekspartner. Mogelijke scenario’s bedenken. Plan van aanpak maken. Alternatieven bedenken.

Stap 2: Communiceren
Presenteren van plannen en ideeën aan anderen. Beïnvloeden van de gesprekspartner. Manier van overtuigen, inspireren en enthousiasmeren. Rekening houden met de ander en de aanpak zo nodig aanpassen. Doel voor ogen houden.

Stap 3: Uitvoeren
Daadwerkelijk doen, uitvoeren en afmaken. Volgens plan/belofte, stap voor stap, aanpassen/bijstellen. Omgaan met veranderende situaties. Focus.

Stap 4: Observeren
Menselijk observatievermogen, empathie, houding en gedrag tijdens en rond een training of wedstrijd. Invloed van omgeving. Gedetailleerd of in grote lijnen.

Stap 5: Begeleiden
Begeleiden van spelers. Beter maken. Bijsturen. Mensgericht, empathie, geduld. Kunnen schakelen en aanpassen aan de behoefte van de individuele speler. Juiste snaar raken. Complimenten geven.

Stap 6: Analyseren
Analytisch vermogen. Helicopterview. Discipline/herhaling. Onderzoeken. Objectief/subjectief.

Stap 7: Evalueren
Naar jezelf kunnen kijken en beslissing durven nemen. Kritisch. Open staan voor verandering. Structureel. Doorvoeren van aanpassingen/verbeteringen.

Soeredj Monorath
TRAINER-COACH

Ik zal je helpen om het trainer-coach profiel te begrijpen en toe te passen.

Top