Google ontdekt wat een team het meest effectief maakt.

by Soeredj Monorath

Google ontdekt wat een team het meest effectief maakt.

by Soeredj Monorath

by Soeredj Monorath

Wat maakt een team effectief? Wat maakt dat een team gaat vliegen? Dat alles klopt en als vanzelf gaat. Dat je met elkaar boven verwachting presteert en bergen kunt verzetten.

Google’s People Operations heeft 2 jaar lang zeer grondig onderzoek gedaan om deze vraag te beantwoorden ( +200 interviews, +250 attributen binnen +180 Google teams).

Google was er vrij zeker dat hun perfecte team bestond uit een mix van de beste mensen uit verschillende vakgebieden. Ze hadden het volledig mis. Welke personen er in een team zitten doet er veel minder toe, dan de manier waarop teamleden met elkaar omgaan. Hoe zij hun werk structureren en of ze het gevoel hebben dat hun persoonlijke bijdrage er werkelijk toe doet.

Het Google onderzoeksteam is erachter gekomen dat er vijf belangrijke dynamieken zijn die succesvolle teams onderscheiden van andere teams:

 1. Psychologische veiligheid: Durven we risico’s te nemen binnen ons team, zonder dat we ons onveilig of vernederd voelen?
 2. Betrouwbaarheid: Kunnen we op elkaar rekenen dat we dingen op tijd en met een hoge kwaliteit qua werk doen?
 3. Structuur en duidelijkheid: Zijn doelen, rollen en uitvoeringsplannen in ons team duidelijk?
 4. Betekenis van het werk: Werken we aan iets dat persoonlijk belangrijk voor ons is?
 5. Impact van het werk: Geloven we echt dat het werk dat we doen er toe doet?

Als de vijf bovenstaande dynamieken al binnen jouw team toegepast worden, gefeliciteerd, je werkt binnen een team dat effectief presteert. Zo niet, lees dan verder wat jij samen met je teamgenoten kan doen om daar wel te komen.

Van de bovenstaande 5 punten is psychologische veiligheid veruit het belangrijkste element om als team effectief te kunnen presteren. De Google onderzoekers concludeerde dat wat een ‘goed’ team onderscheidt van een disfunctionele team,  te maken heeft met hoe teamgenoten elkaar behandelen. Met andere woorden ‘de juiste normen’, zou de collectieve intelligentie van een groep verhogen, terwijl de ‘verkeerde normen’ een team kan verlammen, zelfs als iedereen individueel binnen het team zeer helder en oprecht is.

Groepsnormen zijn de tradities, gedragsnormen en ongeschreven regels die bepalen hoe we functioneren, wanneer we samen zijn als een groep. Groepsnormen spelen in op ons ‘persoonlijke geweten’. Dit geweten werkt bewust en bindt ons aan onze familie, een groep, het volk, de organisatie en collega’s. Dit geweten ‘weet’ haarfijn wanneer we het risico lopen om buiten de groep te vallen, als we niet voldoen aan deze groepsnormen.

Het mechanisme waarmee dit werkt is ‘schuld’ en ‘onschuld’. Het kan dus zijn dat we ons ‘onschuldig’ voelen binnen een team omdat we ‘voldoen’ aan de groepsnorm maar dat dit tegelijkertijd wel bijdraagt aan een psychologische onveilige situatie en daarmee aan een slecht presterend team.

 Holding space

Na het lezen van dit onderzoek moest ik meteen denken aan de werkhouding die je als facilitator bij het toepassen van Theory U of bij familie- en organisatie opstellingen inzet. Hierbij maak je gebruik van wat een ‘Holding space’ heet.

Het gaat  over:  houding, een ’andere manier’ van communiceren en handelen.

Holding space is als een “container”, ofwel de psychologische of spirituele ruimte waarin een team werkt. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de teamleden om deze psychologische ruimte te co-creëren en open te houden, zodat de kennis, het leren, de energie, de ideeën, de perspectieven, de spanningen, de waardering, vrij kan stromen zonder angst op afkeuring en/of vernedering.

Kenmerken van een holding space

Als we ruimte maken voor anderen, bewust een stap opzij doen en niet alleen ons hoofd maar ook ons gevoel gebruiken, bied je elkaar steun, en ben je vanzelf beter in staat om oordelen en controle los te laten. Als je op deze manier samenwerkt, gun je de ander zijn eigen intuïtie en wijsheid. In zo’n ruimte gaat het over:

 • Mensen toestemming geven op hun eigen intuïtie en wijsheid te vertrouwen
 • Mensen de exacte informatie geven die ze kunnen verwerken
 • Mensen in hun kracht laten
 • Je eigen ego opzij zetten (erbuiten houden)
 • Zorgen voor veiligheid zodat het ‘ veilig voelt’ om binnen een groep fouten te maken
 • Van jezelf een ‘container’ maken waarbinnen alles en iedereen kan en mag zijn (angst, vertrouwen, wanhoop, geloof etc)
 • Instemmen dat iedereen binnen het team andere beslissingen kan nemen dan dat jezelf zou doen

Holding space is niet iets dat exclusief is. Het is iets dat wij allemaal voor elkaar kunnen doen – voor onze partners, kinderen, vrienden en collega’s binnen werk waarmee we intensief samenwerken. Ik geloof niet in hokjes denken ‘werk’ en ‘privé’. Om volledig jezelf en compleet te zijn ben je altijd en overall dat wat je bent. Als je bepaalde delen (gevoel, kwetsbaarheid, creativiteit, visie etc.) van jezelf bewust in de ijskast zet omdat je op je werk bent, geef je onbewust de boodschap aan andere ‘bij mij kan je niet volledig jezelf zijn’. Hiermee draag je onbewust bij aan een psychologische onveilige werkomgeving. Alleen als we onszelf toestaan om bovengenoemde punten te leren en te leven kunnen we bijdrage aan een holding space binnen je eigen team, en vergroot je daarmee de kans een high performing team te creëren.

Robert Tellier

Top