Author: Soeredj Monorath

by Soeredj Monorath Soeredj Monorath No Comments

Gedragsanalyse en Effectieve Communicatiestrategieën

 

Het vakgebied van de trainer-coach bestaat uit verschillende zaken, zoals het adviseren, trainen en coachen van klanten (trainees). Daarbij bouw je snel en verantwoord aan een sterke relatie met jouw klanten. Vaak met als doel het aanleren van een verbeterde levensstijl. Als trainer-coach inspireer je klanten met kennis en vaardigheden en verhoog je de zelfmotivatie. Dit boek helpt je bij het systematisch analyseren van gedrag en het toepassen van effectieve communicatiestrategieën. Je leert de juiste communicatie toe te passen tussen jezelf als trainer-coach en de trainee. Daarmee kun je mensen raken. Succes is een keuze die je voor jezelf maakt.

Doelgroep
Deze publicatie is geschreven voor fitness, sport en health professionals, zoals personal trainers, fysiotherapeuten en voedingsdeskundigen, die meer willen leren over effectieve communicatie met hun klanten. Het boek wordt veelvuldig gebruikt in opleidingen waarin studenten werken aan het zich eigen maken van essentiële communicatievaardigheden.

Auteur
Soeredj Monorath is eigenaar van HumanHabits, ontwikkelaar van het Team Cohesion System en Effectieve Sport Coaching, tevens gecertificeerd DISC trainer-coach op het gebied van werving & selectie, teambuilding, situationeel leiderschap, sales en sport coaching.

Aantal pagina’s: 162

Koop nu dit boek…

by Soeredj Monorath Soeredj Monorath No Comments

Trainer-Coach; Effectieve Sport Coaching

Jij bent een trainer-coach, en je heb het gevoel dat je het ontzettend goed doet. Er zijn ook soms momenten, dat je niet begrijpt waarom jouw trainees niet datgene doen wat jij aan hun vraagt. Wat gaat er mis?

Hoe goed kennen we onszelf? Wat is jouw voorkeursstijl in communicatie als trainer-coach? Waarom hebben we met de ene trainee een klik en de ander niet? Hoeveel tijd hebben wij gestoken in het leren kennen van kinderen en hun ouders? Wie zijn de trainees daadwerkelijk? En wat is hun voorkeursstijl in communicatie?

HumanHabits en Q4 Profiles hebben een werkwijze ontwikkeld voor de trainer-coach: “Effectieve Sport Coaching”

 1. Wie is de trainer-coach?
 2. Wie zijn de stafleden?
 3. Hoe communiceren trainer-coach en stafleden met elkaar?
 4. Wie zijn de trainees?
 5. Hoe communiceert het team met elkaar?
 6. Hoe ziet het totale teamgrid uit elkaar?
 7. Hoe ga je trainen en coachen?

Effectieve Sport Coaching is een werkwijze tussen een trainer-coach en een individuele trainee, zo ook tussen een trainer-coach en zijn of haar trainees. Ook is het belangrijk als de werkwijze in teamverband plaatsvindt, dat je de volledige staf bij deze werkwijze betrekt.

Effectieve Sport Coaching geeft de mogelijkheid aan de trainer-coach om een trainer-coach profiel te maken. Dit profiel geeft inzichten in zeven communicatieve deelgebieden, die de trainer coach toepast, dit is uit ons onderzoek gebleken met verschillende trainer-coaches vanuit diverse sportgebieden:

Stap 1: Voorbereiden

 1. Voorbereiding op een training, wedstrijd of gesprek.
 2. Doelstelling bepalen.
 3. Gedetailleerd of in grote lijnen.
 4. Informatie inwinnen over spelers, tegenstanders of gesprekspartner.
 5. Mogelijke scenario’s bedenken.
 6. Plan van aanpak maken.
 7. Alternatieven bedenken.

Stap 2: Communiceren

 1. Presenteren van plannen en ideeën aan anderen.
 2. Beïnvloeden van de gesprekspartner.
 3. Manier van overtuigen, inspireren en enthousiasmeren.
 4. Rekening houden met de ander en de aanpak zo nodig aanpassen.
 5. Doel voor ogen houden.

Stap 3: Uitvoeren

 1. Daadwerkelijk doen, uitvoeren en afmaken.
 2. Volgens plan/belofte, stap voor stap, aanpassen/bijstellen.
 3. Omgaan met veranderende situaties.
 4. Focus.

Stap 4: Observeren

 1. Menselijk observatievermogen, empathie, houding en gedrag tijdens en rond een training of wedstrijd.
 2. Invloed van omgeving.
 3. Gedetailleerd of in grote lijnen.

Stap 5: Begeleiden

 1. Begeleiden van spelers.
 2. Beter maken.
 3. Bijsturen.
 4. Mensgericht, empathie, geduld.
 5. Kunnen schakelen en aanpassen aan de behoefte van de individuele speler.
 6. Juiste snaar raken.
 7. Complimenten geven.

Stap 6: Analyseren

 1. Analytisch vermogen.
 2. Helicopterview.
 3. Discipline/herhaling.
 4. Onderzoeken.
 5. Objectief/subjectief.

Stap 7: Evalueren

 1. Naar jezelf kunnen kijken en beslissing durven nemen.
 2. Kritisch.
 3. Open staan voor verandering.
 4. Structureel.
 5. Doorvoeren van aanpassingen/verbeteringen.

De inzichten die je krijgt uit het trainer-coach profiel, geeft zelfreflectie en geeft ook de wijze weer hoe anderen naar jou kijken als trainer-coach, zoals kinderen, ouders en de vereniging.

Als we de basis van het trainer-coach profiel hebben doorlopen, dan ben je er klaar voor om een teamgrid in kaart te brengen van jou trainees, eventueel staf, en eventueel de ouders van de kinderen. Het teamgrid geeft een duidelijk overzicht weer van de verschillende gedragstypes in het team. Zo kun je jouw communicatiestijl afstemmen op anderen.

Om kinderen tot en met 16 jaar te kunnen analyseren, wat hun communicatiestijl is, hebben wij een observatie profiel ontwikkeld. Dit observatie profiel wordt vanuit een online korte vragenlijst beschreven, vanuit jou gedragstype als trainer-coach. Je krijgt het als het ware een beknopte handleiding hoe je de trainee het beste kunt benaderen en mee kunt communiceren. Vanaf 17 jaar en ouder gebruiken wij een sport profiel, die de trainee online kan invullen.

“Ga je een vis leren klimmen in een boom, of ga je een vis nog beter leren zwemmen?” Als we een trainee in kaart kunnen brengen qua gedrag & communicatiestijl, dan kunnen we deze trainee verder ontwikkelen in een veilig en vertrouwde omgeving.

De toegevoegde waarde van “Trainer-Coach; Effectieve Sport Coaching” is te verdelen in drie pijlers:

 • Trainer-Coach krijgt voor zichzelf inzicht in:
  • Voorbereiden
  • Communiceren
  • Uitvoeren
  • Observeren
  • Begeleiden
  • Analyseren
  • Evalueren
 • Trainer-Coach, Staff en Team, krijgen inzicht in:
  • Teamsamenhang
  • Leiderschap
  • Communicatie
 • Individuele sporter, krijgt inzicht in:
  • Zelfperceptie
  • Perceptie van anderen
  • Communicatie onderling

 

Bronnen:

HumanHabits (Bron: Prezi)
Team Cohesion System

Bert van Marwijk (Bron: Telegraaf)
Mentale weerbaarheid; Volgens Van Marwijk heeft het Nederlandse voetbal heel andere problemen. “Het gaat om het mentale aspect, daarop schieten we tekort. Dat het fysieke gedeelte ook een probleem is, is niet waar. Onze spelers zijn net zo groot, breed en sterk als die in het buitenland. Het zit hem vooral in de mentale weerbaarheid. Onze manier van voetballen en onze wil om te winnen is anders dan in Zuid-Amerika, Engeland en Duitsland. Daar is die wil groter.”

Louis van Gaal (Bron: YouTube)
Leiderschap!

Toon Gerbrands (Bron: YouTube)
Wat is de belangrijkste taak van een coach?

Marc Lammers (Bron: YouTube)
Hoe krijg je sporters/teams in de FLOW?

 

Soeredj Monorath is eigenaar van HumanHabits, ontwikkelaar van het Team Cohesion System, tevens gecertificeerd DISC Trainer en Coach op het gebied van werving & selectie, teambuilding, situationeel leiderschap, sales en sport coaching.

Reacties kun je sturen naar: soeredj@humanhabits.com.

www.humanhabits.com

by Soeredj Monorath Soeredj Monorath No Comments

Zelfkennis, zelfwaardering & zelfvertrouwen

“Zelfkennis is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken.” Het wordt ook wel ‘intra-persoonlijke intelligentie’ genoemd.zelfkennis

 

“Ken u zelve…” wist de Griekse filosoof Socrates vroegtijdig te benoemen. Met de jaren komen we erachter dat we kwaliteiten bezitten en aandachtspunten onder ogen moeten zien, oftewel zelfkennis. We hebben ons eigen gedrag en communicatiestijl en deze ontwikkelt zich vanaf onze geboorte. De levensjaren die we mogen beleven, brengen “significant emotionele events” (SEE) met zich mee. Dit zijn zaken die een tijdelijke of permanente invloed kunnen hebben op jouw gedrag en communicatiestijl. Enkele SEE’s zijn: geboorte, sterfte, verliefdheid, afscheid, samenwonen, een nieuwe baan, ontslag, faillissement, enz. Hoe ga jij ermee om op het moment dat het je overkomt?

“Zelfkennis brengt zelfwaardering met zich mee. Je gaat steeds meer jezelf waarderen (of niet) voor de dingen die je doet en waar je bepaalde energie uithaalt.” Wat is jouw perceptie en de perceptie van anderen? Zelfwaardering wordt namelijk gevoed door jezelf en de ervaringen die je meemaakt in jouw naaste omgeving.

Gebrek aan zelfwaardering: wat zijn de oorzaken?

Het is belangrijk om iemand te leren kennen en de historie te evalueren, maar gebrek aan zelfwaardering kan tal van oorzaken hebben zoals:

 • Je werd vroeger altijd met anderen vergeleken die uitblonken in iets wat je minder goed kon of wat minder sterk bij jou ontwikkeld was
 • Er werden (te) hoge prestaties van je verwacht, je moest voortdurend op de tenen lopen
 • Je kon moeilijk meekomen in het sociale verkeer op school en had weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten

zelfwaardering

 

 • Het kan ook andersom: je was veel verder dan medeleerlingen waardoor je de aansluiting bij anderen mistte maar dat begreep je op dat moment niet en dat werd door anderen ook niet begrepen
 • Je was anders dan de rest van de leerlingen op school: je dacht anders, beleefde de dingen anders en je werd als zonderling persoon bekeken
 • Je werd geplaagd of gepest
 • Je zat op de verkeerde school en het onderwijs sloot niet aan bij jouw leermogelijkheden
 • Je was op school al een gevoelsmens en je hield heel sterk rekening met wat anderen van je vonden
 • Je werkt onder jouw niveau of boven jouw niveau
 • Je hebt onvoldoende zicht op eigen kwaliteiten of vaardigheden
 • Je leeft / woont in een thuissituatie waarin je weinig waardering ontvangt of waarbij je voortdurend kritiek krijgt van anderen
 • Je wordt weinig gewaardeerd op je werk

 

Mensen met (te) weinig zelfwaardering hebben vaak een paar overeenkomsten:

 • Ze vergelijken zichzelf vaak met anderen (die ze beter vinden dan ze zelf zijn)
 • Ze laten de eigenwaarde afhangen van hun prestaties oftewel: ze putten eigenwaarde uit wat ze doen en niet uit wie ze als mens zijn
 • Ze leggen de lat soms te hoog voor zichzelf
 • Ze halen zichzelf vaak onderuit

 

“Zelfvertrouwen is het gevoel dat je niemand anders nodig hebt om te bereiken wat je wilt.” Dit stadium bereik je door de andere twee stadia te hebben doorlopen, zelfkennis en zelfwaardering en bespreekbaar te maken met je omgeving. Het is belangrijk om mensen om je heen te hebben die zelfvertrouweninteger zijn en een goede gecertificeerde beargumentatie kunnen geven over de feedback die je ontvangt. Je kunt ook gebruikmaken van een gedragsprofiel, waar jouw natuurlijke- en gewenste stijl naar voren komt, in combinatie met normen & waarden en interesses. De waarheidsgetrouwheid van het profiel van Q4 Profiles is rond de 90% en geeft een heel goed beeld van jezelf. Wil je meer weten?  Maak dan een profiel en krijgt een debriefing op maat!

 

 

q4profiles-grid

Soeredj Monorath is eigenaar van HumanHabits, ontwikkelaar van het Team Cohesion System, tevens gecertificeerd DISC trainer en Coach op het gebied van werving & selectie, teambuilding, situationeel leiderschap, sales en sport coaching. Reacties kun je sturen naar: soeredj@humanhabits.com.

www.humanhabits.com

by Soeredj Monorath Soeredj Monorath No Comments

How to Set Fees as a Consultant Freelancer

To survive as a consultant in any industry, you need to charge fees that will enable you to stay in business; at the same time, both you and your clients need to feel that your fees are fair and equitable. So how do you find the middle ground that seems fair to everyone involved?

Read more

Top