Month: November 2016

by Soeredj Monorath Soeredj Monorath No Comments

Zelfkennis, zelfwaardering & zelfvertrouwen

“Zelfkennis is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar rationele conclusies uit te trekken.” Het wordt ook wel ‘intra-persoonlijke intelligentie’ genoemd.zelfkennis

 

“Ken u zelve…” wist de Griekse filosoof Socrates vroegtijdig te benoemen. Met de jaren komen we erachter dat we kwaliteiten bezitten en aandachtspunten onder ogen moeten zien, oftewel zelfkennis. We hebben ons eigen gedrag en communicatiestijl en deze ontwikkelt zich vanaf onze geboorte. De levensjaren die we mogen beleven, brengen “significant emotionele events” (SEE) met zich mee. Dit zijn zaken die een tijdelijke of permanente invloed kunnen hebben op jouw gedrag en communicatiestijl. Enkele SEE’s zijn: geboorte, sterfte, verliefdheid, afscheid, samenwonen, een nieuwe baan, ontslag, faillissement, enz. Hoe ga jij ermee om op het moment dat het je overkomt?

“Zelfkennis brengt zelfwaardering met zich mee. Je gaat steeds meer jezelf waarderen (of niet) voor de dingen die je doet en waar je bepaalde energie uithaalt.” Wat is jouw perceptie en de perceptie van anderen? Zelfwaardering wordt namelijk gevoed door jezelf en de ervaringen die je meemaakt in jouw naaste omgeving.

Gebrek aan zelfwaardering: wat zijn de oorzaken?

Het is belangrijk om iemand te leren kennen en de historie te evalueren, maar gebrek aan zelfwaardering kan tal van oorzaken hebben zoals:

 • Je werd vroeger altijd met anderen vergeleken die uitblonken in iets wat je minder goed kon of wat minder sterk bij jou ontwikkeld was
 • Er werden (te) hoge prestaties van je verwacht, je moest voortdurend op de tenen lopen
 • Je kon moeilijk meekomen in het sociale verkeer op school en had weinig aansluiting bij leeftijdsgenoten

zelfwaardering

 

 • Het kan ook andersom: je was veel verder dan medeleerlingen waardoor je de aansluiting bij anderen mistte maar dat begreep je op dat moment niet en dat werd door anderen ook niet begrepen
 • Je was anders dan de rest van de leerlingen op school: je dacht anders, beleefde de dingen anders en je werd als zonderling persoon bekeken
 • Je werd geplaagd of gepest
 • Je zat op de verkeerde school en het onderwijs sloot niet aan bij jouw leermogelijkheden
 • Je was op school al een gevoelsmens en je hield heel sterk rekening met wat anderen van je vonden
 • Je werkt onder jouw niveau of boven jouw niveau
 • Je hebt onvoldoende zicht op eigen kwaliteiten of vaardigheden
 • Je leeft / woont in een thuissituatie waarin je weinig waardering ontvangt of waarbij je voortdurend kritiek krijgt van anderen
 • Je wordt weinig gewaardeerd op je werk

 

Mensen met (te) weinig zelfwaardering hebben vaak een paar overeenkomsten:

 • Ze vergelijken zichzelf vaak met anderen (die ze beter vinden dan ze zelf zijn)
 • Ze laten de eigenwaarde afhangen van hun prestaties oftewel: ze putten eigenwaarde uit wat ze doen en niet uit wie ze als mens zijn
 • Ze leggen de lat soms te hoog voor zichzelf
 • Ze halen zichzelf vaak onderuit

 

“Zelfvertrouwen is het gevoel dat je niemand anders nodig hebt om te bereiken wat je wilt.” Dit stadium bereik je door de andere twee stadia te hebben doorlopen, zelfkennis en zelfwaardering en bespreekbaar te maken met je omgeving. Het is belangrijk om mensen om je heen te hebben die zelfvertrouweninteger zijn en een goede gecertificeerde beargumentatie kunnen geven over de feedback die je ontvangt. Je kunt ook gebruikmaken van een gedragsprofiel, waar jouw natuurlijke- en gewenste stijl naar voren komt, in combinatie met normen & waarden en interesses. De waarheidsgetrouwheid van het profiel van Q4 Profiles is rond de 90% en geeft een heel goed beeld van jezelf. Wil je meer weten?  Maak dan een profiel en krijgt een debriefing op maat!

 

 

q4profiles-grid

Soeredj Monorath is eigenaar van HumanHabits, ontwikkelaar van het Team Cohesion System, tevens gecertificeerd DISC trainer en Coach op het gebied van werving & selectie, teambuilding, situationeel leiderschap, sales en sport coaching. Reacties kun je sturen naar: soeredj@humanhabits.com.

www.humanhabits.com

Top