function wp_mail() {}
Notice: Use of undefined constant HTTP_USER_AGENT - assumed 'HTTP_USER_AGENT' in /var/www/vhosts/humanhabits.com/httpdocs/wp-content/themes/success/header.php on line 1
December 2014 - HumanHabits

Month: December 2014

by Soeredj Monorath Soeredj Monorath No Comments

(Strategie * Uitvoering) * Vertrouwen = Optimaal Resultaat

Het is nu wel duidelijk dat de verschillende branches en markten moeten schakelen in hun wijze van ondernemen. Als we gaan kijken naar de cijfers van de huidige economie, dan is het schrikbarend dat wij met z’n allen zolang stil hebben gezeten. En wat is dan jammer? De grote organisaties, die subsidies vragen van de overheid, die gaan zonder slag of stoot gewoon verder met hetgeen ze al voor de crisis deden: weinig… Ze verdelen ook nog hun binnengehaalde “buit” door bonussen uit te delen voor het slechte ondernemen van hun personeelsleden. Het midden- en kleinbedrijf, daar liggen geen pijnpunten, maar open wonden. En als je al deze jaren nog niets hebt geïnvesteerd in je personeel of communicatie, dan mag je de “rode lantaarn” gaan dragen, zoals Kenny van Hummel deed in de Tour de France 2009. Je hebt waarschijnlijk ook gezien op welke wijze hij is uitgevallen…

Wij denken met z’n allen dat we de crisis inmiddels hebben overwonnen, maar het ergste moet nog komen, dat heet ‘herstel’. Mijn dierbare vriend en zakenrelatie Sanjay Vishwakarma is gespecialiseerd in Vedische Wetenschappen en kan ons laten zien uit de berekeningen van de Astrologische hoek, hoe de stand van zaken is en wat wij nog mogen verwachten in de nabije toekomst. Tja, het wordt overleven voor de meeste onder ons. We hebben nog een keuze. De vraag moet zijn: “Welke keuze ga jij maken?”

Ons adagium voor de juiste keuze is; (Strategie * Uitvoering) * Vertrouwen = Optimaal Resultaat. Nu is het tijd om te gaan ondernemen, doe je het nu niet en investeer je niet in jouw personeel, dan zal de communicatie en sfeer zienderogen afnemen. Strategie wordt bepaald door de mensen die het moeten uitvoeren. Als je deze collega’s er niet bij betrekt, dan zal de uitvoering gaan zoals men dat naar beste weten zal invullen. Nu is het dus belangrijk dat de communicatie naar behoren wordt ingericht, maar dat betekent dat de personeelsleden elkaar moeten kennen. En met personeelsleden wordt bedoeld: directie, management en collega’s.

Velen hebben dan de vraag: “Hoe moeten we de communicatie verbeteren?” Zorg dat je weet wie jezelf bent, waar je sterke vaardigheden liggen, maar ook je aandachtspunten. Q4 Profiles gebruikt hiervoor de gedragsanalyses voor alle collega’s. Wat is er nu mooier, als iedereen weet wat de andere leuk vindt en/of niet? Als je dan ook nog inzage krijgt over elkaar in meerdere trainingen, zoals Teamcommunicatie, dan zul je zien dat de vaardigheden van de onderneming gaan groeien!

Zorg er ook voor dat je weet wat de gezamenlijke doelstellingen zijn van de organisatie. Als de doelstellingen en taken duidelijk zijn en je weet al uit de eerste stap wie de mensen zijn, dan kun je de organisatie optimaal gaan inrichten om de juiste resultaten te behalen. Er zijn meerdere managementboeken geschreven en we weten dat iedereen er wel een paar heeft gelezen, maar uiteindelijk gaat het om de uitvoering van deze gelezen zinsneden…: “Tears will get you sympathy, sweat will get you change” predikte Jesse Jackson in een ver verleden …

Voor je de solvabiliteit kunt bepalen, zul je de investering moeten doen om de financiële feiten juist te benoemen voor korte en lange termijn. Een gezonde organisatie is ingericht op de solvabiliteit, het lange termijn denken en niet ad hoc de beslissing nemen. Er is niets moeilijker dan de focus houden op de dingen die je doet. Jarenlange ervaringen steeds aanpassen om te verbeteren, dat is wat de markt dient te ondernemen op dit moment.

Q4 Profiles heeft een inventarisatie ontwikkeld die snel inzichtelijk maakt, waar jouw organisatie op dit moment staat in de processen:

1. Communicatie (= mensen)

2. Organisatie (= taken)

3. Solvabiliteit (= financieel)

“Ja, maar …, dit kost geld.” Natuurlijk idioot, natuurlijk dien je te investeren in jezelf, jouw team en organisatie. Hoe ben je anders terecht gekomen waar je nu bent? Je hebt ongetwijfeld heel veel goede zaken gedaan en daarvoor mijn complimenten. En het grootste gedeelte kwam je aanwaaien in de historie van de jaren voorafgaande de crisis. Maar, wat heb je geïnvesteerd in communicatie, organisatie en solvabiliteit? En waarom loop je nu met die “rode lantaarn” in je handen?

Top